top of page

WANG ZEBIN

Born 1984 Zhaoyuan, Shandong, China

 


2014 - present   

Xiaoze printmaking workshop, Yanjiao
 

2003 - 2007

Central Academy of Fine Arts, Beijing
 

1999 - 2003

YanTai Art school, YanTai, Shandong

bottom of page